.FILE
Kapitel 13

Yngre män och äldre kvinnor i topp för spel

9 min läsning

Att unga män spelar spel över internet är kanske ingen nyhet för många. Men i äldre åldersgrupper ändras bilden.

Bland 36–45-åringar är det lika många kvinnor som män som spelar och över 45 år så är det vanligare att kvinnor spelar än att män gör det.

I korthet:

  • Att spela spel över internet har ökat de senaste tio åren från 37 till 61 procent.
  • Dejtingappen Tinder används framförallt av yngre. 27 procent av 16–25-åringarna och 14 procent av 26–35-åringarna använder Tinder.
  • Varannan person (49 %) utbildar sig via nätet.
  • Hälsoappar är vanligast bland yngre kvinnor. Bland 36–45-åringarna har männen kommit ikapp.

Var fjärde spelar spel dagligen på nätet

Fler än hälften (61 %) spelar spel på internet och en fjärdedel (26 %) gör det varje dag. För tio år sedan, 2008, spelade knappt två femtedelar (37 %) spel på internet och endast 6 procent gjorde det dagligen.

Yngre män och äldre kvinnor spelar spel

De som överlägset oftast spelar spel på internet är 12–15-åriga pojkar. Bland dem spelar 98 procent spel på internet, jämfört med 82 procent av deras jämnåriga flickor. Att pojkar och män spelar i högre grad än flickor och kvinnor står sig upp till åldersgruppen 26–35 år. Bland 36–45-åringar spelar dock män och kvinnor lika mycket (62 %). Över 45 år är det vanligare att kvinnor spelar än män.

Unga använder Tinder

Dejtingappen Tinder är överlägset störst bland yngre, framförallt i åldersgruppen 16–27 år, då 27 procent av internetanvändarna använder den. Bland 26-35-åringarna har användandet halverats till 14 procent för att sedan sjunka ytterligare bland äldre.

Varannan utbildar sig på nätet

Att använda internet för att gå en utbildning eller för att vidareutbilda sig är vanligare bland yngre. Över hälften (54–65 %) av 16–55-åringarna utbildar sig via nätet. Även bland 56–65-åringarna utbildar sig många genom internet (44 %).

Det är vanligare att personer med hög utbildningsnivå använder internet för att utbilda sig. Bland de med högskoleexamen utbildar sig 59 procent genom internet. Bland personer med enbart grundskola utbildar sig 27 procent genom internet.

Med tanke på att den som går en nätutbildning är oberoende av närhet till utbildningslokaler ligger det nära till hands att tro att personer som bor i landsbygden utnyttjar nätutbildningar oftare. Så är dock inte fallet. 46 procent av de som bor i landsbygd har utbildat sig via nätet jämfört med 51 procent av de som bor i en stad.

12–25-åringar publicerar position oftast

Över hälften (52 %) publicerar sin position eller söker efter andra. Det är en ökning jämfört med förra året då 47 procent gjorde det. Ökningen sker främst i de två yngsta åldersgrupperna 12–15 år samt 16–25 år. En stor andel av personerna i de åldersgrupperna använder Snapchat, som förra året lanserade sin kartfunktion.

Var fjärde navigerar med GPS varje vecka

Det är inte bara så att tillgången till GPS-navigering via sin smarta mobil ökar. De med smartmobil använder möjligheten oftare. 2018 navigerar 86 procent av de som har en smartmobil med den inbyggda GPS:en. En fjärdedel (25 %) gör det dagligen.

Nära varannan använder hälsoapp

Yngre kvinnor i topp bland hälsoappar

Nästan hälften (46 %) av de som kopplar upp sig mot internet med sin mobil använder en hälso- eller träningsapp. Det är en ökning från 44 procent sedan 2017. I åldersgrupperna mellan 16 och 55 år är hälsoappar som vanligast, minst hälften av de som har en smartmobil använder också hälso- eller träningsappar.

Hälsoappar är något vanligare bland kvinnor. 49 procent av kvinnorna använder apparna, jämfört med 43 procent av männen.

Rapporten kommer i december

I vårt nyhetsbrev får du reda på allt nytt om rapporten Svenskarna och internet som släpps i december, samt information om Internetstiftelsens andra satsningar.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Rapporten kommer i december

I vårt nyhetsbrev får du reda på allt nytt om rapporten Svenskarna och internet som släpps i december, samt information om Internetstiftelsens andra satsningar.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn