.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 12

Bredbandskollen, internetuppkoppling och surfhastighet

6 min läsning

Detta avsnitt handlar dels om vilken typ av internetanslutning som svenskarna har hemma, baserat på svaren i undersökningen "Svenskarna och internet 2015".

Men avsnittet handlar även om hur utvecklingen har sett ut i Sverige när det gäller de hastigheter som användarna kan surfa med baserat på mätningar med Internetstiftelsens tjänst Bredbandskollen.

Bredband hemma

Typ av internetanslutning hemma

Diagram 12.1

Andel av befolkningen som uppgivit olika typer av internetuppkoppling hemma 2015 (eftersom man kan ha flera olika sorters uppkoppling så är summan över 100).

93 procent av Sveriges befolkning har en internetuppkoppling hemma förutom den de kan ha via sin mobiltelefon.

Av de som har internet hemma har en tredjedel uppgivit att de har det via telefonjacket (xDSL) och lika många via fiberkabel. 10 procent av de som har internet hemma vet inte via vilken teknik de har det.

Av befolkningen har en tredjedel uppgivit att de har internetuppkoppling hemma via telefonjacket (xDSL) och lika många via fiberkabel. 9 procent vet inte via vilken teknik de har det och 7 procent har inte internet hemma.

Bredbandskollens användare

Bredbandskollen

Diagram 12.2

Andel av internetanvändarna som använt tjänsten Bredbandskollen någon gång respektive använder den varje månad 2015.

Bredbandskollen är en tjänst där man kan mäta sin bredbandshastighet. Bredbandskollen finns för mätningar via webbläsare och via app i Iphone och Android.

En tredjedel (34 procent) av internetanvändarna har någon gång använt Bredbandskollen. 12 procent av internetanvändarna använder tjänsten regelbundet, varje månad eller oftare. Det är en ökning med 9 procentenheter sedan 2011, då 25 procent av internetanvändarna använde Bredbandskollen någon gång och 8 procent gjorde det mer regelbundet.

Men det är stor skillnad mellan könen. Över hälften av männen (51%) har använt Bredbandskollen någon gång och var femte man (20%) gör det regelbundet medan 16 procent av kvinnorna har använt tjänsten någon gång och 4 procent gör det regelbundet.

I åldern 16-45 år är det över 40 procent som använder Bredbandskollen. De flitigaste användarna återfinns i gruppen 16-25 år där 22 procent av dem regelbundet använder tjänsten.

De som är mer kunniga när det gäller användning av datorer använder även Bredbandskollen i högre grad. Sex av tio (60%) av de som anser sig vara mycket kunniga har använt Bredbandskollen och en fjärdedel (25%) av dem gör det regelbundet. Detta kan jämföras med att enbart var tionde (10%) av de som inte alls känner sig kunniga använt Bredbandskollen någon gång och bara 1 procent gör det regelbundet.

Om man ser det ur en annan synvinkel och istället tittar utifrån de som använder Bredbandskollen så är det 77 procent män och 23 procent kvinnor. När det gäller kunnigheten i att använda datorer så tycker över 40 procent av Bredbandskollens användare att de är mycket kunniga och nästan hälften (47%) att de är ganska kunniga.

Surfhastigheter via dator och webb

Medelhastighet (Mbit/s) för nedladdning av data

Diagram 12.3

Medelhastighet vid nedladdning av data för hela åren 2008-2014. Totalt samt fördelat på teknikerna fiber, kabel-TV, xDSL och 3G/4G.

Totalt har över 120 miljoner mätningar gjorts med Bredbandskollens webbgränssnitt från starten 2007 fram till mitten av 2015.

Medelhastigheten för att ladda ner data över kabel-tv har ökat kraftigt under perioden. Under 2008 var medelhastigheten 12 Mbit/s. Den har sedan fyrdubblats och uppgick till 69 Mbit/s under 2014. Medelhastigheten för kabel-tv under 2014 är därmed uppe i samma nivå som medelhastigheten för fiber.

Den teknik som utvecklats minst under perioden är xDSL. Under 2008 var medelhastigheten 8 Mbit/s. Den ökade sedan sakta och var 12 Mbit/s under 2014. Det motsvarar en ökning på 50 procent under sex år.

Den teknik som har utvecklats mest under perioden är mätningar med modem över de mobila 3G- och 4G-näten. År 2008 var medelhastigheten 2 Mbit/s, den har sedan stadigt ökat och var 14 Mbit/s under 2014. Det är en ökning på 600 procent och innebär att medelhastigheten för nedladdning av data med modem över mobilnäten nu är högre än xDSL.

Mobila surfhastigheter

Genomsnittshastighet för mobilsurf

Diagram 12.4

Medelhastighet för att ta emot respektive sända data från mobiltelefoner helåren 2010-2014 samt första kvartalet 2015.

Bredbandskollens mobilapp lanserades för Iphone i slutet av 2008. Appen för Android kom i februari 2011. Totalt har över 11 miljoner mätningar gjorts med apparna. Under åren 2010-2012 ökade antalet mätningar med omkring 50 procent per år för att sedan mer än fördubblas under 2013 då det gjordes mer än 4 miljoner mätningar med appen över mobilnäten.

Den genomsnittliga hastigheten för att ta emot data i mobiltelefoner har ökat från 1,9 Mbit/s år 2010 till 14,9 Mbit/s år 2014 och var i början av 2015 uppe i 16,8 Mbit/s (1 januari-12 mars 2015). Det innebär en ökning med 12 procent mellan helåret 2014 och första månaderna under 2015. Vid en jämförelse av helåren 2013 och 2014 är ökningen 59 procent, från 9,4 Mbit/s år 2013 till 14,9 Mbit/s år 2014.

Den genomsnittliga hastigheten för att sända data från mobiltelefoner har ökat från 0,5 Mbit/s år 2010 till 5,2 Mbit/s år 2014 och var i början av 2015 uppe i 6,7 Mbit/s (1 januari-12 mars 2015). Det innebär en ökning med 30 procent mellan helåret 2014 och första månaderna 2015. Det var en fördubbling av hastigheten för att ladda upp data mellan helåret 2013 och 2014, från 2,6 Mbit/s år 2013 till 5,2 Mbit/s år 2014.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn