.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 1

Förskola och lågstadiet – internet för nytta och nöje

12 min läsning

Nästan nio av tio av alla barn upp till tio år är internetanvändare och nära hälften av förskolebarnen använder nätet dagligen. Surfplattan är fortfarande mest populär bland de yngsta, men hälften av barnen får egen mobil redan på lågstadiet.

Hälften av förskolebarnen använder internet dagligen

Diagram 1.1

Andel av 0-10-åringar som använder internet någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

Bebis sitter på huk på golvet framför en bärbar dator.

Det är idag en självklarhet att barn är internetanvändare. Nästan nio av tio (87 procent) av barnen i åldern 0–10 år använder internet, vilket är en liten ökning från 2018. Bland förskolebarnen är det nästan hälften (48 procent) som använder internet dagligen, vilket är en ökning från 2018 då 42 procent använde internet dagligen.

När barnen börjar skolan och går på lågstadiet är det nästan alla (97 procent) som är internetanvändare och nästan åtta av tio (79 procent) är dagliga internetanvändare.

Surfplattan

Diagram 1.2

Andel av 0-10-åringar som använder internet på surfplatta någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

60%
av förskolebarnen använder surfplatta.

Förskolebarnen använder surfplattan på samma nivå som 2018. Barnen i åldern 0-5 år tenderar att använda surfplattan i lite större utsträckning än mobilen. I förskolan är det sex av tio som använder surfplatta. Lite drygt vart fjärde barn (27 procent) använder surfplattan dagligen.

På lågstadiet är det lite drygt åtta av tio (83 procent), som använder surfplattan. Det är lite färre barn som använder surfplattan dagligen (41 procent) i år jämfört med i fjol (47 procent).

Barnen är mobilanvändare

Diagram 1.3

Andel av 0-10-åringar som använder internet i mobilen minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

Barn i alla åldrar använder mobil, även de yngsta barnen. Majoriteten lånar antingen föräldrarnas eller någon släktings mobil. Mobilen används av 67 procent av barnen i åldern 0-10 år. Bland barn som går på förskolan är det 56 procent som använder internet i mobilen. Det är en liten ökning från 2018 års användning på 52 procent. Det är åtta av tio barn (79 procent) på lågstadiet som använder internet i mobilen.

Den dagliga användningen av internet i mobilen ökar alltså med barnens ålder. På förskolan är det 14 procent av barnen som använder mobilen dagligen, medan på lågstadiet är användningen 43 procent.

Hälften av barnen får en egen mobil på lågstadiet

Diagram 1.4

Andel av 0-10-åringar som har tillgång till egen mobiltelefon, år 2018-2019

Var tredje barn i åldern 0-10 år har en egen mobil. Men i förskolan är det knappt några barn, bara åtta procent, som har en egen mobil. När barnen börjar skolan har mer än hälften (54 procent) en egen mobil.

Vad gör förskolebarnen på internet?

Diagram 1.5

Andel av internetanvändande förskolebarn (0-5 år) som använder internet för att skapa eget innehåll (rita, måla, musik, foto, film), pedagogiska lärprogram, titta på tv och video samt spelar spel minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

98%
av internetanvändande förskolebarn tittar på tv/video via internet.

Internet ger många möjligheter, dels till att konsumera medier (titta på tv/film), men också för att spela, lära och skapa. I Svenskarna och internet har vi frågat föräldrarna vad barnen i förskolan använder internet till. Den vanligast aktiviteten bland förskolebarnen är att titta på tv och video, vilket nästan alla (98 procent) gör. Drygt sex av tio (62 procent) gör det dagligen.

Att använda internet för barnens lärande är också vanligt, sju av tio (70 procent) använder pedagogiska lärprogram. Den dagliga användningen av lärprogram är dock relativt liten - endast 12 procent. Mer än hälften (55 procent) spelar också spel via internet. Det är endast 15 procent som gör det dagligen. Att skapa eget innehåll (rita, måla, skapa musik, foto eller film) ägnar sig 38 procent av förskolebarnen åt. Det finns få skillnader mellan flickor och pojkar, det enda vi kan se är att flickor tenderar att skapa mer eget innehåll på internet.

Vad gör lågstadiebarnen på internet?

Diagram 1.6

Andel av internetanvändande lågstadiebarn (6-10 år) som använder internet för att skapa eget innehåll (rita, måla, musik, foto, film), pedagogiska lärprogram, titta på tv och video samt spelar spel minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

I och med att barnen börjar i skolan ökar användningen av internet och det har gjort att vi ställt fler frågor kring hur barnen använder internet. Vi har till exempel frågat föräldrarna om skolbarnen besöker sociala medier och själva använder internet för att kommunicera, samt om barnen använder internet för skolarbete.

Ett barn sitter i en soffa och tittar ner på en padda.

Bland barnen på lågstadiet är det 97 procent som tittar på film och video via internet. Det dagliga tittandet har sedan 2018 ökat från 65 procent till 74 procent. Vilket inte är så märkligt eftersom vi sett trenden att även vuxna lämnar traditionellt tv-tittande bakom sig för att mer och mer titta digitalt.

Att spela via internet är också en aktivitet som är populär bland lågstadiebarnen och nästan nio av tio (89 procent) spelar via internet, nästan hälften (47 procent) gör det dagligen. I och med att barnen blir äldre blir det också vanligare att de använder internet för att skapa, rita, måla, fotografera, teckna och skapa musik, nästan sex av tio barn (58 procent) på lågstadiet använder internet för skapande, endast 13 procent gör det dagligen. Det är 76 procent av barnen på lågstadiet som använder pedagogiska lärprogram, men vi ser samma trend som bland förskolebarnen att användandet av pedagogiska lärprogram minskat något, samtidigt som det dagliga användandet ökat lite.

Internet används för skolarbete

Diagram 1.7

Andel av internetanvändande 7-10-åringar som använder internet för att göra skolarbete minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

När barnen börjar i skolan, så kommer också internet att användas för skolarbete och bland lågstadieeleverna är det två av tre av barnen som använder internet för att göra skolarbete och redan bland barnen på lågstadiet är det var femte elev (20 procent) som använder internet varje dag för att göra skolarbete.

Drygt sex av tio lågstadiebarn söker information på nätet

Diagram 1.8

Andel av internetanvändande 6-10-åringar som använder internet för att söka information minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

Barnen blir också aktiva på nya sätt genom att söka efter information, vilket sex av tio (62 procent) gör.

Var tredje lågstadiebarn besöker sociala medier

Diagram 1.9

Andel av internetanvändande 6-10-åringar som använder internet för att besöka sociala nätverk minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

Vi kan också se att barnen på lågstadiet börjar besöka sociala medier. Det är ungefär var tredje barn på lågstadiet som besöker sociala nätverk, vilket är en liten ökning från 2018.  

Att besöka sociala medier betyder inte att barnen på lågstadiet har konton, vilket de flesta av tjänsterna inte tillåter eftersom de har en 13-årsgräns för användning. När föräldrar uppger att deras barn besöker sociala medier kan det vara genom att titta på andras Facebook eller Instagram, lika väl som att barnen har egna konton på sociala medier. Utifrån vår undersökning kan vi inte säga vilket.

Tre av fem lågstadiebarn skickar bilder och textmeddelanden

Diagram 1.10

Andel av internetanvändande lågstadiebarn (6-10 år) som använder internet för att skicka bilder och textmeddelanden någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2018-2019

Barnen på lågstadiet använder internet för att kommunicera. Föräldrar till barn i den här åldern säger att nära tre av fem barn kommunicerar med bild och text någon gång och var femte barn (22 procent) gör det dagligen. Vi ser att det är ungefär i nivå med 2018.

Tips! Lektioner i digital kompetens för lågstadiet

Så funkar Google.

I lektionen "Undersök Google" får eleverna (årskurs 1-6) öva sig på att jämföra och pröva källors tillförlitlighet vid informationssökning på internet. Här på digitalalektioner.se finns ännu fler lektioner särskilt framtagna för elever på lågstadiet så de kan utveckla sin digitala kompetens.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn