.FILE

1 artikel från med ämnet "videobloggar"

  • Bloggar

    En blogg är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg eller dagboksanteckningar där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst upp. Det publika genombrottet för bloggen i Sverige kom först efter tsunamin i Indiska oceanen 26 december 2004. Bloggläsandet ökade till en början kraftigt från att drygt var fjärde (27 %) internetanvändare […]