.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 4

Svenskar konverserar parallellt i många kanaler

14 min läsning

Den genomsnittliga internetanvändaren nyttjar minst fem olika meddelandetjänster. Och det finns till och med de som använder alla de åtta olika tjänsterna som Svenskarna och internet mäter.

Man hoppar alltså runt mellan olika tjänster när man för dialog med olika personer. Sedan är det fortfarande så, att flest använder den äldsta tjänsten – e-posten. Men andra tjänster utmanar.

I korthet:

  • I genomsnitt använder svenska internetanvändare 5 av de totalt 8 meddelandetjänsterna som Svenskarna och internet mäter.
  • Flest kommunicerar med e-post (97 %), följt av chatt (84 %), ringa röstsamtal över internet (69 %) och videosamtal (67 %).
  • Det dagliga användandet av e-post bland de yngsta är dock lågt (21 %). Det är vanligare att man använder chatt än e-post upp till 25 års ålder.
  • Det är vanligare att ringa röstsamtal via internet och videosamtal bland personer födda utanför Norden än infödda svenskar.
  • Facebook Messenger (64 %) och WhatsApp (32 %) ökar, medan Skype minskar (48 %).

Internetanvändarna kommunicerar med många tjänster

Hur många meddelandetjänster använder du?

Diagram 4.1

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder olika antal meddelandetjänster, år 2018. (Epost, telesamtal över nätet, direktmeddelanden (chatt), videosamtal, Facebook Messenger, Snapchat, Whatsapp, Skype)

Det är tydligt att de svenskarna internetanvändarna använder mer än en tjänst för att kommunicera med omvärlden. I genomsnitt använder man 4,98 av de 8 meddelandetjänster som Svenskarna och internet undersöker (epost, telesamtal över nätet, direktmeddelanden (chatt), videosamtal, Facebook Messenger, Snapchat, Whatsapp, Skype). Vanligast är det att man använder 6 olika tjänster, vilket var fjärde gör. Och 6 procent använder alla de 8 meddelandetjänsterna.

E-post och chatt i topp

Olika sätt att kommunicera på nätet

Diagram 4.2

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder olika sätt att kommunicera över internet någon gång respektive dagligen, år 2018.

Den populäraste kommunikationstjänsten på internet är e-posten. Nästan alla internetanvändare (97 %) använder e-post och drygt två tredjedelar (68 %) gör det dagligen. Efter e-post är det flest som använder sig av chatt (84 %), som även över hälften (51 %) gör dagligen.

Sedan är det ungefär lika många som ringer telefonsamtal via internt (69 %) som videosamtal (67 %). Det finns dock fler frekventa användare av telefonsamtal än videosamtal.

Nästan alla e-postar – för tolfte året i rad

Använder e-post

Diagram 4.3

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder e-post någon gång respektive dagligen, år 2007–2018.

Nästan alla använder e-post och har gjort det sedan länge. 97 procent uppger att de använder e-post någon gång och 68 procent gör det dagligen. Ser man på utvecklingen de senaste 10 åren så har det varierat kring ungefär samma nivå.

Lågt dagligt användande av e-post bland de yngsta

Använder e-post

Diagram 4.4

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder e-post någon gång respektive dagligen uppdelat efter åldersgrupper, år 2018.

Användningen av e-post är hög i alla åldrar, och i åldersgruppen 16–35 år använder till och med 100 procent e-post. Den dagliga användningen varierar dock mellan åldersgrupperna.

Det är vanligast bland 36–45-åringarna att använda e-post dagligen (85 %). Bland de allra yngsta mellan 12 och 15 år är det däremot enbart 21 procent som läser eller skriver e-post dagligen. E-post är faktiskt en av få tjänster som de allra äldsta använder mer dagligen än de allra yngsta.

Fler chattar flera gånger varje dag

Hur ofta använder du chatt eller direktmeddelanden?

Diagram

Diagram 4.5. Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder chatt eller direktmeddelanden uppdelat efter hur ofta, år 2014–2018.

Förra året exploderade användningen av direktmeddelanden och chattar, i år har chattandet stannat av på en hög nivå (84 %). Över hälften (51 %) chattar dagligen, och gruppen som chattar flera gånger varje dag växer (27 %).

83 procent av unga chattar dagligen

Använder chatt eller direktmeddelanden

Diagram 4.6

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder chatt eller direktmeddelanden dagligen uppdelat på ålder, åren 2017–2018.

Bland de unga är det i princip alla som använder chatt eller direktmeddelanden och upp till 25 år är det över 80 procent som gör det en eller flera gånger varje dag. Det är faktiskt fler som chattar varje dag än som e-postar upp till 25 års ålder.

Två tredjedelar ringer över internet

Ringer över nätet

Diagram 4.7

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder internet för att ringa upp eller ta emot telefonsamtal någon gång respektive dagligen, år 2007–2018.

69 procent av internetanvändarna ringer telefonsamtal över internet någon gång och 17 procent gör det dagligen. Det är vanligast i åldersgruppen 16–25 år, där 91 procent uppger att de ringer via internet. Användningen minskar sedan med stigande ålder.

En större andel som är födda utanför Norden (84 %) ringer via internet jämfört med de som är födda i Sverige (68 %). Och det är dubbelt så vanligt med dagligt ringande via internet (30 %) bland de som är födda utanför Norden jämfört med infödda svenskar (16 %).

Över hälften ringer videosamtal

Ringer videosamtal

Diagram 4.8

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder internet för videosamtal eller videochatt olika ofta, år 2014, 2015, 2017 och 2018.

Att ringa videosamtal eller videochatta har de senaste åren utvecklats snabbt, och i år är det 67 procent som uppger att de gör det. På tre år har användningen ökat med 25 procentenheter. I åldersgruppen 12–15 år uppger 85 procent att de använder videosamtal eller videochatt, sen sjunker användandet med stigande ålder.

Precis som för röstsamtal är det en större andel som använder internet för videosamtal av personer som är födda utanför Norden än av infödda svenskar. 82 procent av utlandsfödda gör det någon gång och 16 procent gör det dagligen.

Facebook Messenger och WhatsApp ökar – Skype minskar

Använder olika meddelandetjänster

Diagram 4.9

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använde Skype och WhatsApp år 2017–2018 samt andel av internetanvändarna (16+ år) som använde Facebook Messenger år 2017–2018.

En närmare granskning av tre av de stora meddelandetjänsterna visar att Facebook Messenger används av flest och ökar något från förra året. Även WhatsApp utvecklas positivt, medan allt färre använder Skype (48 %).

Facebook Messenger störst i alla åldrar – förutom de äldsta

Använder Skype, Whatsapp och Facebook Messenger

Diagram 4.10

Andel av internetanvändarna (16+ år) som använde Skype, WhatsApp och Facebook Messenger uppdelat på åldersgrupper, år 2017–2018.

Facebook Messenger är den vanligaste kommunikationstjänsten i alla åldersgrupper förutom de allra äldsta 76 år och äldre.

Både Skype och WhatsApp är störst i åldersgruppen 26-35 år, medan Facebook Messenger är mest populärt hos de yngre.

Facebook messenger ökar mest i pensionsåldern

Facebook Messenger

Diagram 4.11

Andel av internetanvändarna (16+ år) som använder Messenger uppdelat på ålder, år 2017–2018.

Hälften av alla upp till 65 år använder Facebooks meddelandetjänst Messenger och användandet ökar i alla åldersgrupper förutom den yngsta. Användandet ökar mest i den något äldre målgruppen 66-75 år, även om de har en bit kvar till att hälften använder tjänsten.

Messenger används i något högre grad av kvinnor (66 %) än av män (58 %).

Färre använder Skype

Skype

Diagram 4.12

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använde Skype olika ofta, år 2016–2018.

Det är färre som uppger att de använder Skype (48 %) i år jämfört med förra året (55 %). På två år har det dagliga och veckovisa användandet minskat, medan de som uppger att de använder Skype någon gång är något fler än för två år sedan.

7 procent använder Skype dagligen och den frekventa användningen är som störst i åldersgruppen 46–55 år, där 13 procent uppger att de använder tjänsten varje dag.

Bland de som är födda utanför Norden är det mer vanligt att använda Skype (56 %) än svenskfödda (48 %).

Allt fler använder WhatsApp allt oftare

Whatsapp

Diagram 4.13

Andel av internetanvändarna (12+ år) som använde Whatsapp olika ofta, år 2016–2018.

Något fler använder WhatsApp i år (32 %) jämfört med förra året (29 %). Det är det mer frekventa användandet som ökar, både det veckovisa och det dagliga användandet utvecklas positivt.

I åldersgruppen 26–35 år är det hälften (50 %) som använder WhatsApp, medan användandet är lägre i alla andra åldersgrupper. Det är något fler kvinnor (35 %) än män (30 %) som använder WhatsApp.

Det är betydligt vanligare att använda WhatsApp bland personer som är födda utanför Norden. 57 procent av de födda utanför Norden använder Whatsapp och 26 procent gör det dagligen.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn