.FILE 2G 3G 4G 5G
Kapitel 6

Vart fjärde spädbarn använder internet

9 min läsning

Internetanvändandet kryper ner i åldrarna. Exempelvis använder 2-åringarna internet idag lika mycket som 4-åringarna gjorde för fyra år sedan. Och vart fjärde spädbarn använder internet.

Barn i alla åldrar ägnar sig mest åt att titta på video och film på nätet. Men de är inte enbart passiva tittare. Från 2 års ålder skapar vartannat internetanvändande barn eget innehåll. Varannan 2-åring spelar spel via internet. Sociala medier verkar dock inte börja i koltåldern, utan det är först vid 10 års ålder som över hälften besöker sociala medier. Fast det trots att många tjänster har högre åldersgränser än så.

I korthet:

 • 26 procent av spädbarnen upp till 12 månader använder internet, 37 procent av 1-åringarna.
  Internetanvändningen kryper ner i åldrarna. 2-åringarna använder internet idag i samma utsträckning som 4-åringarna gjorde för fyra år sedan.
 • Från 7 års ålder börjar det blir allt vanligare att barnen har egen mobiltelefon (38 %).
 • Upp till 7 års ålder är surfplattan det redskap barnen använder oftast när de använder internet. Från 8 år börjar mobilen ta över.
 • Vanligaste aktiviteten på nätet bland barnen är att titta på tv och video. Det är främst det som spädbarnen ägnar sig åt på nätet.
 • Att använda pedagogiska program är populärt i alla åldrar upp till 10 år, medan att spela spel blir mer utbrett först i 4-årsåldern.
 • Vartannat internetanvändande barn mellan 2 och 10 år skapar eget innehåll.
 • Från skolåldern blir det vanligt att barnen använder internet för att söka information (43 %) och göra skolarbete (39 %).
 • 4 av 10 internetanvändande barn börjar skicka bilder och textmeddelanden vid 7 års ålder (39 %).
  När barnen som använder internet är 10 år besöker hälften (52 %) av dem sociala medier.

Detta är en sammanställning av 597 barns internetanvändning. Svaren om barnens internetanvändning kommer från de 397 vuxna deltagarna i undersökningen Svenskarna och internet 2018 som är föräldrar till barn i åldern 0–10 år.

26 procent av spädbarnen använder internet

Barns internetanvändning

Diagram 6.1

Andel av 0–6-åringar som använde internet någon gång, år 2014–2018.

För första gången undersöker Svenskarna och internet 0–1-åringarnas internetvanor. Bland deltagarna med spädbarn upp till 12 månader uppger var fjärde (26 %) att barnet använder internet. Bland 1-åringar är det drygt var tredje (37 procent). Vid 4 års ålder använder nästan alla internet (96 %).

Över tid har internetanvändningen krupit ner i åldrarna. 79 procent av 2-åringarna använder internet nu, vilket är i samma utsträckning som 4-åringarna använde internet för fyra år sedan.

I åldersgrupperna från 7 år och uppåt är det över 90 procent av barnen som använder internet.

Hälften av 2-åringarna använder internet varje dag

Barns dagliga internetanvändning

Diagram 6.2

Andel av 0–10-åringar som använde internet dagligen, år 2018.

Från 2 års ålder använder hälften av alla barn internet dagligen. Det dagliga användandet bland spädbarnen är betydligt lägre. Från skolstarten vid 6 år är det mer än två tredjedelar som använder internet varje dag.

Egen mobiltelefon börjar sprida sig i första klass

Egen mobiltelefon

Diagram 6.3

Andel av 0–10-åringar som har tillgång till egen mobiltelefon, år 2018.

Vid 7 års ålder börjar fler och fler barn (38 %) ha tillgång till egen mobiltelefon. Det blir sedan vanligare och vanligare med egen mobiltelefon ju äldre barnen är. Från 10 års ålder har 9 av 10 en egen mobiltelefon (88 %).

Inget av spädbarnen har egen mobiltelefon och det är ovanligt i de lägre åldrarna. Det finns dock ett fåtal 2-åringar som enligt deras föräldrar har egna mobiltelefoner.

Barnen mobilsurfar utan egen mobil

Barns användning av internet i mobilen

Diagram 6.4

Andel av 0–10-åringar som använder internet i mobilen någon gång respektive dagligen, år 2018.

Även om mindre barn inte har en egen mobiltelefon så är det redan vid 2–3 års ålder två tredjedelar (67 %) av dem som använder internet i mobilen. Var sjätte (17 %) gör det varje dag. Andelen som använder internet i mobiltelefon stiger med stigande ålder. Men det dagliga användandet av internet i mobilen tar fart först vid 8–10 år. Det är vid samma tidpunkt som barnen börjar få tillgång till egen mobiltelefon (se diagram 6.3).

Surfplattan är barnens favorit

Barns användning av internet på surfplatta

Diagram 6.5

Andel av 0–10-åringar som använder internet på surfplatta någon gång respektive dagligen, år 2018.

Surfplattan är det redskap som små barn använder oftast när de använder internet och vid två års ålder använder 75 procent av barnen internet via en surfplatta. Det är först när barnen börjar få egen mobiltelefon vid 8 års ålder som det är lika vanligt att använda internet via en mobiltelefon som via en surfplatta.

Titta på video är barnens vanligaste aktivitet på nätet

Titta på TV och video

Diagram 6.6

Andel av internetanvändande 0–10-åringar som använder internet för att titta på TV och video någon gång respektive dagligen, år 2018.

Att titta på video på internet är den vanligaste aktiviteten på nätet för barnen. Nästan alla barn som använder internet tittar på tv och film på nätet. Och redan från tidig ålder gör mer än hälften det dagligen.

Lärprogram används från 2 års ålder

Använda pedagogiska program

Diagram 6.7

Andel av internetanvändande 0–10-åringar som använder internet för pedagogiska program någon gång respektive dagligen, år 2018.

Att använda pedagogiska lärprogram är den näst vanligaste aktiviteten bland de minsta barnen upp till tre år. Från 4 år och uppåt blir det vanligare att barnen spelar spel än använder lärprogrammen.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn