.FILE 2G 3G 4G 5G

Böcker och läsning i Sverige – statistik

Hur många läser böcker och hur ofta? Läser de pappersböcker, ljudböcker eller e-böcker? Här hittar du statistik om läsning i Sverige från rapporten Svenskarna och internet 2023.

Hur många läser böcker?

Ungefär två tredjedelar av internetanvändarna i Sverige har konsumerat böcker i någon form under 2023. Det betyder att de antingen har läst en pappersbok, lyssnat på en ljudbok eller läst en e-bok. Fyra av tio läser eller lyssnar på böcker varje vecka och var fjärde gör det varje dag. Det visar statistik från Svenskarna och internet 2023, en undersökning av svenska folkets internetvanor. 

Ett barn sitter i en soffa och läser e-bok på en surfplatta.

Mer om barn och ungdomars läsning

Hur många barn och ungdomar har läst eller lyssnat på böcker under 2023? Och hur många har inte gjort det? Här hittar du statistik om barn och ungdomars läsning i Sverige 2023.

Generellt konsumerar kvinnor böcker i högre grad än män gör. Totalt har drygt 7 av 10 kvinnor läst eller lyssnat på en bok det senaste året men bara knappt 6 av 10 män. Flest bokläsare finns bland kvinnor som är födda på 1970-talet.

Många konsumerar inte böcker över huvudtaget. Var tredje internetanvändare över åtta år har inte läst eller lyssnat på en bok alls under 2023. Minst av alla läser unga vuxna – nästan hälften av alla killar födda på 00-talet och en tredjedel av tjejerna har inte läst någon bok alls det senaste året.

En ung man sitter i en fåtölj i ett bibliotek.

Hur har bokkonsumtionen förändrats i Sverige?

Digitaliseringen förändrar våra läsvanor och hur vi konsumerar böcker. Den totala andelen som läser böcker har inte förändrats sedan 2021, men andelen som konsumerar digitala böcker ökar. I digitala böcker ingår både e-böcker och ljudböcker.

Det är framför allt andelen svenskar som läser e-böcker som ökar något. Men e-boken har fortfarande inte slagit igenom på bred front i Sverige. De digitala böckerna används ofta som ett komplement till pappersböcker.

Jag föredrar tyngden, lukten och känslan av fysiska böcker. Böckerna är dina för alltid, digitalt kan försvinna. Det är också lättare att låna ut en pappersbok så att du kan dela glädjen.

Kvinna, 28 år

53% läser pappersböcker

Pappersboken är det mest populära bokformatet. Över hälften har läst minst en pappersbok det senaste året. 28 procent har gjort det minst varje vecka.

27% lyssnar på ljudböcker

Många konsumerar fler böcker tack vare ljudböckerna. Drygt en fjärdedel har lyssnat på en ljudbok det senaste året. 14 procent varje vecka.

13% läser e-böcker

E-boken gör att du bland annat kan förstora texten. 5 procent läser e-böcker minst varje vecka. Så många som 22 % av personer födda på 1990-talet läser e-böcker.

En kvinna sitter i en fåtölj och läser e-böcker på en läsplatta.

Mer om läsning i Sverige

Du hittar mer siffror och diagram om böcker, läsning och poddar i rapporten Svenskarna och internet 2023.

Vad är fördelen med digitala böcker?

Det finns många praktiska fördelar med digitala böcker som att de är lätta att bära med sig. Andra fördelar är att de digitala böckerna är mer miljövänliga än pappersböcker, och att det finns ett stort, lättillgängligt utbud, enligt bokkonsumenterna i undersökningen. Personer med exempelvis ADHD och dyslexi säger att digitala böcker förenklar läsningen för dem. Även för personer med synnedsättningar har e-böcker en rad fördelar som möjligheten att förstora text och ändra kontrast, och att få texten uppläst. I e-böcker kan du också söka i texten – något som uppskattas till exempel av studenter.

Ljudböcker är perfekt för mig eftersom min syn är så dålig att jag inte kan läsa tryckt text. Utan ljudböcker hade min tid som bokläsare varit över. Sorglig tanke.

Man, 73 år

Några nackdelar som vissa uppger är att de blir störda av notiser på sin enhet när de läser eller lyssnar på digitala böcker. Andra nackdelar som de lyfter är att batteriet kan ta slut och att man inte äger boken om man prenumererar på en boktjänst.

Vad är e-böcker och ljudböcker?

När man pratar om digitala böcker ingår både e-böcker och ljudböcker. En ljudbok är en inläst version av en bok som spelas upp antingen på cd-skivor eller som en ljudfil på en mobiltelefon eller dator. Idag är det vanligast att ljudböcker strömmas direkt från internet genom en ljudbokstjänst.

En e-bok är en elektronisk bok med text och kan vara detsamma som en digital version av en tryckt bok, men det behöver inte vara så. Vissa e-böcker publiceras enbart digitalt. Man kan läsa e-böcker på datorer, läsplattor, smarta mobiltelefoner, eller på en särskild läsplatta.

När kom e-boken?

En av de första samlingarna av e-böcker fanns i det digitala biblioteket Project Gutenberg, ett ideellt projekt som ville göra böcker fritt tillgängliga för alla. Project Gutenberg startade redan 1971 och erbjuder fortfarande gratis nedladdningar av e-böcker där upphovsrätten har gått ut.

En kvinna sitter i en soffa på en balkong och läser på en surfplatta.

Det stora genombrottet för e-boken skedde 2007 när den amerikanska nätbutiken Amazon lanserade sin läsplatta, Kindle. En förutsättning för läsplattans succé var att det fanns ett stort utbud av e-böcker i Amazons nätbokhandel.
 
I Sverige har det funnits ett litet intresse från bokhandlare att sälja e-böcker och det har även varit svårt att låna digitala böcker på biblioteken. Men i samband med pandemin ökade utlåningen av e-böcker och ljudböcker enligt statistik från Kungliga biblioteket. E-böcker står för cirka 5 procent av bokförsäljningen i Sverige, enligt statistik från Svenska Förläggareföreningen och andelen som läser e-böcker uppgår till 13 procent, enligt Svenskarna och internet 2023.

Mer om läsning i Sverige:

Sidan är uppdaterad 2023-12-04. Siffrorna är hämtade från rapporten Svenskarna och internet 2023 och omfattar internetanvändarna i Sverige över åtta år. Mer information om metod hittar du på sidan Metodbeskrivning.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn