.FILE 2G 3G 4G 5G

Barn och ungas läsning

Hur många barn och unga läser böcker? Vilka läser inte alls och vilket bokformat gillar barn och ungdomar bäst? Här hittar du statistik om barn och ungas läsning i Sverige från rapporten Svenskarna och internet 2023. 

Hur många barn och unga läser böcker?

Drygt 6 av 10 barn och ungdomar i åldern 8–19 år har konsumerat minst en bok det senaste året. Det betyder att de antingen har läst en bok i pappersformat, lyssnat på en ljudbok eller läst en e-bok. Det visar siffror från Svenskarna och internet 2023 – en årlig undersökning om svenska folkets internetvanor.

Person som läser en digital bok

Hur många läser böcker?

Hur ser konsumtionen av böcker ut hos internetanvändarna i Sverige? Vilka bokformat föredrar de och hur ofta läser och lyssnar de på böcker? Hitta mer statistik över konsumtionen av pappersböcker och digitala böcker i Sverige.

Rapporten visar att det är de yngsta barnen som läser allra mest. På lågstadiet säger 7 av 10 barn att de har läst eller lyssnat på böcker det senaste året. Och nästan hälften av barnen i lågstadiet läser eller lyssnar på en bok varje dag. Väl i gymnasiet läser eller lyssnar bara drygt 1 av 10 ungdomar på böcker varje dag. Det kan jämföras med motsvarande siffra för alla internetanvändare där drygt var fjärde konsumerar böcker varje dag.

Om man lyssnar på böcker istället för att läsa minskar det förmågan att kunna läsa snabbt och bra. Lär mig inte stava nya ord lika bra.

Flicka, 15 år

Hur många barn och unga läser inga böcker alls?

Närmare 4 av 10 barn och ungdomar säger att de varken har läst en pappersbok, en e-bok eller lyssnat på en ljudbok under det senaste året. Allra minst böcker läser ungdomar på högstadiet och särskilt killarna. Bara drygt hälften av unga på högstadiet har konsumerat minst en pappersbok eller en digital bok under perioden.

Hur har barn och ungas läsning i Sverige förändrats?

Svenskarna och internet 2023 undersöker alltså hur ofta barn och unga konsumerar böcker och i vilket format. Syftet är att belysa hur ofta internetanvändare konsumerar böcker och vilka bokformat de föredrar för att bidra med kunskap om hur digitaliseringen påverkar våra vanor, och i förlängningen samhällsutvecklingen. Totalt sett visar siffrorna en oförändrad bokkonsumtion bland barn och unga jämfört med den förra mätningen som gjordes 2021.

Ett barn ligger i en soffa och läser.

Den enda gruppen där det skett en förändring av läsvanorna sedan förra mätningen är bland gymnasieungdomarna. Fler gymnasieungdomar, 6 av 10, har konsumerat minst en bok det senaste året. När det gäller andelen barn och unga som lyssnar på ljudböcker är de lika många som tidigare. Men det är fler av dem som går på högstadiet som lyssnar på ljudböcker dagligen än tidigare.

Varför är läsning viktigt för barn?

Forskning visar att läsning har betydelse både för barns språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. Att kunna läsa är också nödvändigt för att inhämta ny kunskap, för att utvecklas och förstå andra, enligt Skolverket.

När det gäller barn och ungdomars läsvanor har det kommit flera rapporter om att barn läser mindre och att läsförmågan minskar. Den negativa utvecklingen är densamma i hela Europa och i OECD-länderna, enligt den senaste PIRLS-studien, som mäter läsförmåga i årskurs 4. Det bekräftas även i PISA-studien som mäter 15-åringars kunskaper i bland annat läsförståelse

Har dyslexi så ljudböcker gör att jag kan läsa snabbare. Ljudböcker är bra då det är någon som läser för bara mig. Nu lyssnar jag på många fler böcker än jag någonsin gjort.

Pojke, 11 år

Vilket bokformat är mest populärt bland barn och ungdomar?

Precis som bland vuxna är pappersboken favoriten bland barn och ungdomar. Av bokkonsumenterna på lågstadiet har så många som 6 av 10 barn läst en pappersbok det senaste året. 

50% läser pappersböcker

Hälften av barn och unga har läst minst en pappersbok det senaste året. En tredjedel har läst minst en varje vecka och 18 procent har läst en pappersbok varje dag.

32% lyssnar på ljudböcker

Cirka en tredjedel av barn och unga har lyssnat på ljudbok det senaste året. 16 procent har gjort det varje vecka och 9 procent gör det varje dag.

14% läser e-böcker

Det är fortfarande relativt få barn och unga som läser e-böcker. 5 procent har gjort det varje vecka och 2 procent har läst en e-bok varje dag under det senaste året.

Vad är egentligen digitala böcker?

Digitala böcker omfattar både ljudböcker som du lyssnar på, och e-böcker som du läser på en digital enhet. Det vanligaste sättet att konsumera ljudböcker är att prenumerera på en digital boktjänst. E-bok står för elektronisk bok och kan vara detsamma som en digital version av en tryckt bok, men det behöver inte vara så. En e-bok anpassar sig vanligtvis utifrån vilken enhet du läser den på; mobilen, läsplattan eller datorn. Några fördelar med e-böcker är att det till exempel går att göra texten större, att få den uppläst och att söka i boken. Det är anpassningar som förenklar bokkonsumtionen för dem med nedsatt syn, dyslexi eller elever som letar efter fakta i långa texter.

Hur många barn och ungdomar lånar böcker på bibliotek?

Barn och unga är också flitiga besökare på biblioteket. 4 av 10 barn och unga har lånat böcker på biblioteket det senaste året. Och nästan alla som har lånat böcker på biblioteket har lånat en pappersbok. De som har lånat flest böcker på biblioteket är de yngre barnen. Så många som 6 av 10 barn på låg- och mellanstadiet har lånat böcker på biblioteket. 

Jag tycker om att hålla i boken jag läser och se hur mycket som är kvar.

Flicka, 13 år
En tjej biter på naglarna och tittar koncentrerat på sin laptop

Statistik över barn och ungas bokkonsumtion vid en viss tidpunkt

Statistiken om barn och ungas konsumtion av böcker kommer från den årliga undersökningen Svenskarna och Internet som görs av Internetstiftelsen. Barnen och ungdomarna har själv svarat på hur de konsumerar böcker genom att besvara en webbenkät under perioden januari–februari 2023. 

Vill du veta mer om läsning bland barn och unga i Sverige? Här hittar du mer statistik och kunskap:

Sidan är uppdaterad 2023-11-23. Siffrorna är hämtade från rapporten Svenskarna och internet 2023, mer information om metod hittar du på sidan Metodbeskrivning.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn