.FILE 2G 3G 4G 5G

Digital integritet

De flesta svenskar begränsar sin internetanvändning på något sätt. Den vanligaste orsaken är att man vill skydda sin integritet på nätet genom att undvika olika sociala medier eller begränsa vilka funktioner olika appar kan använda. Här är ett urval av fakta från Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet.

Siffrorna på den här sidan är tagna från rapporten Svenskarna och internet 2022. För att få färska siffror om svenskarnas internetanvändning kan du ta del av en nyare upplaga av rapporten: Svenskarna och internet 2023.

1 av 4 internetanvändare klickar ur cookies på webbplatser.

Man surfar på sin dator och klickar ur cookies.

4 av 10 undviker vissa appar

40 procent av Sveriges internetanvändare svarar att de undviker vissa appar på grund av otrygghet. Män är mer benägna än kvinnor att undvika vissa appar, i princip oavsett ålder. Störst är skillnaden mellan män och kvinnor i den yngre halvan av befolkningen.

Reklam och annonser

Internetanvändare i alla åldrar reflekterar över riktad reklam och annonser på nätet. Det väcker både irritation och rädsla att storföretag kan sälja personliga uppgifter vidare till kommersiella och politiska krafter.

Fakta om rapporten

Svenskarna och internet 2022 är en undersökning från Internetstiftelsen där deltagarna får svara på frågor om sin internetanvändning och digitala vanor. Undersökningen representerar den svenska befolkningen.

Läs undersökningen Svenskarna och internet.

Yngre värnar om sin integritet

Den yngre halvan av Sveriges internetanvändare är mer benägna att skydda sin personliga integritet än äldre. Exempelvis är det mer än hälften som klickar ur sin platsinformation på mobilen.

De äldre reflekterar inte lika mycket över vad de lägger ut som unga, de ser ofta sig själva som "ointressanta". Många äldre uppger också att de inte vet hur de ska göra för att skydda sin personliga integritet.

Två unga killar står vid ett bord och tittar tillsammans på en läsplatta.

Jag försöker inte använda Google och Facebook så mycket. Tyvärr är vissa kontakter endast nåbara via dessa appar. Google vet redan det mesta om mig, så jag försöker vara så ointressant som möjligt.

Man, 26 år

00-talisterna oroar sig minst för smarta prylar

Totalt sett har 74 procent av internetanvändarna tillgång till olika typer av uppkopplade prylar i sitt hem. Dessa så kallade smarta prylar väcker oro hos en del och vissa avstår från att ha dem. Det är framförallt äldre kvinnor och yngre män som undviker uppkopplade prylar för att skydda sin integritet och av rädsla för att de ska bli hackade.

Personer födda på 00-talet är minst oroliga för både sin integritet och att bli hackade. De använder också smarta prylar mest av alla.


Läs mer om uppkopplade prylar i hemmet i kapitel 9 av Svenskarna och internet

Man talar med en smart högtalare i sitt kök.

58 procent klickar ur mobilappars tillgång till platsinfo, kontakter, kamera eller mikrofon.

Killar och kakor

Män klickar i högre grad än kvinnor ur kakor eller cookies på webbplatser. Det är också fler män än kvinnor som väljer att undvika sociala medier av integritetsskäl.

Oro för nätbedrägerier

Den näst vanligaste orsaken, efter integritetsskäl, att begränsa sin internetanvändning är för att man känner otrygghet för att bli lurad eller bedragen på nätet. Äldre är i högre grad oroliga för detta än yngre.

Läs hela rapporten!

Vill du veta mer och ta del av alla diagram och information? Här kan du läsa hela rapporten Svenskarna och internet 2022 om digitaliseringen av Sverige och våra digitala liv. Rapporten går att läsa direkt på nätet eller ladda hem som PDF.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn