WordPress databasfel: [Unknown column 'wp_term_relationships.term_taxonomy_id' in 'where clause']
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_parent = 0 AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (112) AND wp_posts.ID NOT IN ( SELECT object_id FROM wp_term_relationships WHERE term_taxonomy_id IN (238) ) ) AND wp_posts.post_type = 'reports' AND (wp_posts.post_status = 'publish') AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (112) AND wp_posts.ID NOT IN ( SELECT object_id FROM wp_term_relationships WHERE term_taxonomy_id IN (238) ) ) ORDER BY wp_posts.menu_order ASC

Ämne: play - Svenskarna och internet .FILE

2 artiklar med ämnet "play"

  • Tv

    Allt fler internetanvändare har upptäckt att tv också finns på internet. Idag har 70 procent av befolkningen någon gång tittat på tv-kanalernas playtjänster. En stadig uppgång de senaste tio åren. Det dagliga tv-tittandet (webb-tv och playtjänster) är begränsat och har under många år legat kring 3 – 4 procent men har under det senaste året […]

  • Internet och traditionella medier

    De senaste åren har förändringarna varit små men tendensen är tydlig. Alltmer av medieanvändningen sker på internet, men förändringen går långsamt. De äldre håller emot och en majoritet läser fortfarande en papperstidning, ser på tablå-tv och lyssnar på flödesradio. Även de yngre föredrar de traditionella formerna för tv och radio medan deras dagstidningsläsande är något […]