.FILE

1 artikel från med ämnet "lokalnyheter"

  • Facebook

    Det största sociala nätverket bland svenska internetanvändare är Facebook. Användningen av Facebook fortsätter att öka med någon procent årligen och har gjort så sedan mätningarna började 2011. Drygt hälften av alla internetanvändare är på Facebook varje dag och 71 procent är det någon gång. Störst andel Facebookanvändare finns i åldersgruppen 16-25 år där 94 procent […]