.FILE 2G 3G 4G 5G

Politiska diskussioner på nätet

Många diskuterar politik på nätet, framförallt på Facebook. Men samtalsklimatet är inte alltid gott. Vilket ansvar har de sociala medieplattformarna för att ta bort inlägg som innehåller hat eller hot?

Sociala medier
Nästan 3 av 10 tar dagligen del av politiskt innehåll på sociala medier, och 30% har diskuterat politik på nätet.
Personer sitter i rad framför datorer med politisk information.

Vilka diskuterar politik?

I undersökningen har vi intervjuat svenska internetanvändare som är 18 år eller äldre. Av dessa svarar drygt hälften att de har ett stort intresse för politik. 30% har diskuterat politik på nätet under det senaste året.

Läs undersökningens inledning för att få en överblick över internet som informationskälla och arena för politisk diskussion i Sverige 2022.

Äldre man upprörd av något på hans mobiltelefon.

Män och personer med arbetaryrken har i något högre grad diskuterat politik på nätet jämfört med genomsnittet. Det är överlag vanligare att diskutera politik på nätet om man också har ett stort intresse för politik.

Pensionärer sticker ut i undersökningen. Bland de svarar 60% att de har ett stort politiskt intresse, men bara 23% har diskuterat politik på nätet.

17% av internetanvändarna har diskuterat politik på nätet med någon de känner, och 10% med någon de inte känner. Det är nästan dubbelt så många män som kvinnor som diskuterat politik med främlingar.

Läs mer om vilka som diskuterar politik på nätet.

10%
har diskuterat politik på nätet med någon de inte känner.

Facebook största politiska arenan

Facebook är den plats på nätet där flest nämner att de har diskuterat politik. Detta är genomgående i alla åldrar, förutom bland de yngsta väljarna.
Läs mer om Facebook och politik.

Kvinna går med sin mobil i handen. Skärmen visar arga emojis.

God ton eller dålig stämning?

I undersökningen frågar vi internetanvändarna om de utsatts för hat, hot eller hård kritik kopplat till politiska åsikter. 7% svarar att de utsatts, men bland de som diskuterat politik är siffran 20%.

Det är något vanligare bland män och förstagångsväljare att utsättas för hård kritik, hat eller hot. Det beror delvis på att fler i dessa grupper diskuterar politik på nätet.

Bland internetanvändarna har också 7% anmält politiska inlägg för att de innehåller hårda ord, hat eller hot. Bland förstagångsväljarna har hela 23% gjort det.

Totalt har var femte internetanvändare avstått från att dela eller uttrycka sina politiska åsikter på nätet för att de vill undvika hård kritik, hat eller hot. Var sjunde har även vid något tillfälle under året undvikit att följa någon på sociala medier på grund av hårda ord, hat eller hot kopplat till politiska åsikter.

Läs mer om hård kritik, hat eller hot.

Två personer diskuterar innehåll i en grupp på Facebook.

Plattformarnas ansvar för problematiska inlägg

Ska de sociala medieplattformarna få ta bort innehåll som innehåller kränkningar, hat eller hot? En majoritet tycker det. Totalt svarar 76% att de helt håller med eller lutar åt att sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller kränkningar, hat eller hot.

17% av internetanvändarna däremot håller helt med eller lutar åt att plattformarna inte ska få bedöma och därmed inte ta bort sådana inlägg. Bland dessa är män överrepresenterade, då 25% antingen håller med helt eller lutar åt att inläggen inte ska få tas bort. Personer med stort politiskt intresse ligger också över genomsnittet – 22%.
Läs mer om åsikterna kring plattformarnas ansvar.

Två kvinnor diskuterar något på en mobiltelefon.

Mer om det politiska samtalet på nätet

I undersökningen Svenskarna och internet: Valspecial 2022 ser vi också fler intressanta fakta om nätet som arena för det politiska samtalet. Här är några exempel!

20%
av de som diskuterat politik har utsatts för hård kritik, hat eller hot på nätet.

Fler män än kvinnor har diskuterat politik på nätet under det senaste året

Män i de flesta generationer har mer ofta diskuterat politik under året jämfört med kvinnor. Undantagen är de yngre väljarna födda på 90- och 00-talet – där har män och kvinnor diskuterat politik i lika stor utsträckning.
Läs mer.

Män och kvinnor diskuterar på olika sätt

Det är exempelvis fler män som diskuterar politik i grupper på nätet medan det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som delar politiska inlägg i sociala medier.
Läs mer.

Vilka frågor har vi diskuterat på nätet?

De vanligaste politiska sakfrågorna att diskutera är invandring/integration, sjukvård och energipolitik.
Läs mer.

Få ändrar åsikt

Bland internetanvändarna svarar 7% att de har ändrat åsikt efter att ha tagit del av politiska samtal eller diskussioner på nätet.
Läs mer.

Läs hela rapporten!

Vill du veta mer, och ta del av alla diagram och information? Här kan du läsa hela rapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 om internet som informationskälla och arena för politisk diskussion. Rapporten går att läsa direkt på webben eller ladda hem som PDF.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn