.FILE 2G 3G 4G 5G

Förstagångsväljare och sociala medier

Sociala medier är särskilt viktiga kanaler för unga. Bland årets förstagångsväljare har 4 av 10 dagligen tagit del av politiskt innehåll på sociala medier.

Unga väljare
Förstagångsväljarna är mer aktiva på sociala medier, och har högre förtroende för politiskt innehåll överlag.
Ung tjej ligger på sin säng och surfar på sin smartphone.

Vilka är förstagångsväljarna?

I undersökningen har vi intervjuat internetanvändare som är 18 år eller äldre. Förstagångsväljarna är de som får rösta för första gången i det kommande riksdagsvalet hösten 2022.

En ung kille står lutad mot en vägg och tittar på sin mobil.

Förstagångsväljarna tar del av politiskt innehåll på sociala medier mer än äldre väljare. Bland förstagångsväljarna tar 4 av 10 del av politiskt innehåll på sociala medier dagligen.
Läs mer om hur unga väljare tar del av politisk information.

Bland förstagångsväljare tycker också 63% att sociala medier är en viktig källa för politisk information. Men ännu fler förstagångsväljare tycker att traditionella medier som tv, radio och nyhetstidningar är viktiga – 92%.
Läs mer om olika källor för politisk information.

28%
av förstagångsväljarna tar del av politiskt innehåll på Instagram dagligen

Instagram viktigast

Instagram är den kanal där flest förstagångsväljare tar del av politiskt innehåll – 28% gör det dagligen. 46% av förstagångsväljarna tycker också att Instagram är en viktig kanal för politisk information.
Läs mer om Instagram och politik.

Händer som håller i en smartphone, på skärmen syns en bild från riksdagen.

Unga väljare dissar Facebook

När det gäller politisk information är till exempel Youtube och Twitter andra sociala medier som är viktigare för förstagångsväljare än för den genomsnittlige internetanvändaren.

Facebook är däremot mindre viktigt för förstagångsväljarna, men det viktigaste sociala mediet i genomsnitt. Bland vuxna internetanvändare svarar 22% att Facebook är en viktig källa för politisk information, men bara 12% av förstagångsväljarna.
Läs mer om vilka kanaler som är viktiga för förstagångsväljare.

Människor i olika åldrar står i kö för att gå in i en vallokal.

Högre förtroende för politiskt innehåll

Förstagångsväljare har generellt högre förtroende för politiskt innehåll i olika kanaler, framförallt i traditionella medier.

Förtroendet för politiskt innehåll på sociala medier är däremot mycket lågt. Detta trots att den vanligaste typen av politisk information på sociala medier består av artiklar som delats från traditionella medier som tidningar.
Läs mer om förtroendet för politisk information i olika kanaler.

Händer på två personer som sitter mit emot varandra, båda håller i mobiler.

Mer om unga väljare

Det finns flera andra områden där förstagångsväljarna skiljer sig mot äldre väljargrupper. Här är några exempel.

40%
av förstagångsväljare tycker att sociala medier ger större möjligheter att påverka samhällsfrågor.

Mer aktiva i att diskutera politik på nätet

Betydligt fler förstagångsväljare diskuterar politik på nätet jämfört med de internetanvändande pensionärerna.
Läs mer.

Bättre på att anmäla inlägg

Var fjärde förstagångsväljare har under året anmält något politiskt inlägg för hårda ord, hat eller hot.
Läs mer.

Delar oftare politiska inlägg

Nästan var tredje förstagångsväljare har delat politiska åsikter på sociala medier under det senaste året.
Läs mer.

Påverkas oftare, och försöker påverka

Förstagångsväljarna försöker oftare påverka andra att ändra sina politiska åsikter, och ändrar oftare själv åsikt efter politiska diskussioner på nätet.
Läs mer.

Läs hela rapporten!

Vill du veta mer, och ta del av alla diagram och information? Här kan du läsa hela rapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 om internet som informationskälla och arena för politisk diskussion. Rapporten går att läsa direkt på webben eller ladda hem som PDF.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn