.FILE

1 artikel med ämnet "mejl"

  • E-post

    Möjligheten att skicka elektroniska meddelanden mellan varandra har funnits långt före internet fick sitt genomslag. Redan i början av 70-talet spelade man till exempel schack genom att skicka sina drag med e-post. Andelen internetanvändare som använder e-post har stadigt legat på en nivå runt 95 procent de senaste nio åren. 96 procent använder e-post 2016. […]