.FILE

1 artikel från med ämnet "e-bok"

  • Boken

    Bokläsningen har sedan årtionden legat på en stabil nivå runt en halvtimme om dagen eller 3,5 timmar i veckan. De flitigaste läsarna finns bland de äldre. Enligt Mediebarometern läser eller lyssnar 6 procent av svenskarna under en vecka på en ljudbok och 2 procent läser en e-bok. Inga större förändringar har skett under de senaste […]