.FILE

1 artikel från med ämnet "aktier"

  • Handel med värdepapper

    Andelen internetanvändare som ägnar sig åt handel med värdepapper (aktier och fonder) har legat på samma nivå runt 35 procent i flera år. När det gäller handeln med värdepapper är det mycket vanligare att män gör det än kvinnor. Hälften av alla män i åldern 36-55 år handlar med värdepapper via internet, en fjärdedel gör […]