Knappt 3 av 10 gymnasielever anser att egna lärandet fungerar lika bra vid undervisning på distans

Gymnasieeleverna är i jämförelse med högskoleeleverna (diagram 9.3) överlag något mer missnöjda med undervisningen på distans. Något färre gymnasieelever, drygt 8 av 10, instämmer i att de har tillgång till den digitala utrustning som krävs för distansundervisning, och likaså att deras skola har teknik för detta. Gymnasiestudenterna är dessutom mindre nöjda än de högskolestuderande med … Fortsätt läsa Knappt 3 av 10 gymnasielever anser att egna lärandet fungerar lika bra vid undervisning på distans