.FILE 2G 3G 4G 5G

Sociala medier i Sverige

Nästan alla använder sociala medier och de tre största tjänsterna är Youtube, Facebook och Instagram. Men plattformen Roblox är mycket populär bland lågstadiebarn. Här är ett urval av fakta från Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet.

Drygt 4 av 10 följer varumärken eller företag på sociala medier

90-talisterna gör det i störst utsträckning och det är lite vanligare bland kvinnor än bland män. Instagram och Facebook är de två plattformar där det är vanligast att följa varumärken eller företag.

Vilka är våra mest populära influencers?

En tredjedel av internetanvändarna som är 8 år eller äldre följer influencers, youtubers eller streamers på nätet. Det är lite vanligare bland kvinnor, och mycket vanligare bland yngre. Therese Lindgren och Bianca Ingrosso är två av de mest populära att följa.

Fakta om rapporten

Svenskarna och internet 2022 är en undersökning från Internetstiftelsen där deltagarna får svara på frågor om sin internetanvändning och digitala vanor. Undersökningen representerar den svenska befolkningen.

Läs mer om Svenskarna och internet.

Snapchat ökar snabbast bland de yngsta barnen

Bland de yngsta barnen, födda på 10-talet, ökar användningen av sociala medier. Denna ökning beror sannolikt på att barnen har blivit ett år äldre och nu är i åldern 8–12 år i undersökningen.

Snapchat ökar mest bland de yngsta barnen. Vi kan även se att näst efter Youtube, är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet.

Läs mer om barnen och internet i kapitel 10 av Svenskarna och internet.

Ung pojke följer ett spel på Youtube.

Nästan alla använder sociala medier

Bland internetanvändare 8 år eller äldre har 94 procent använt sociala medier det senaste året.

Sociala på spelplattformar

Spelplattformar används inte bara för spel, utan också för umgänge. Det är särskilt vanligt bland barn i åldern 8–19 år.

Instagram poppis bland 90-talister

Instagram är särskilt populärt bland personer födda på 80-, 90- eller 00-talet. Bland 90-talister använder hela 7 av 10 Instagram på daglig basis.

Kvinna postar på Tiktok

Tiktok och Snapchat

Snapchat används främst bland personer födda på 00-talet, men till viss del även bland 90- och 10-talister.

Tiktok används nästan enbart i yngre generationer. Flest användare finns bland 00-talisterna där cirka 2 av 3 har använt Tiktok under året och drygt hälften använder Tiktok dagligen.

Vad gör svenskarna på Youtube?

Youtube används i första hand för att titta på videoklipp för underhållning, följt av instruktionsfilmer. Omkring hälften av Youtube-användarna lyssnar på musik med tjänsten. Bara 3 procent av användarna lägger upp egna filmer.

Facebook en av de mest använda tjänsterna

Facebook används av mer än hälften av internetanvändarna, även bland de äldre. Användningen toppas av 90-talister, därefter sjunker den kraftigt bland de yngsta 00- och 10-talisterna.

Vilka lägger upp eget material?

Omkring hälften av användarna brukar lägga upp eget material på Facebook, Instagram och Snapchat. Dessa plattformar används i hög grad för att både ta del av andras material och dela med sig av eget.

Tiktok och Youtube har en annan karaktär – där är det betydligt vanligare att användarna enbart tar del av andras material.

Det är vanligare bland kvinnor än män att lägga ut eget material på sociala medier, så som inlägg, bilder och videoklipp. Skillnaden är särskilt stor på Instagram, Snapchat och Tiktok.

Två unga kvinnor tar en selfie.

Linkedin

Linkedins användare består nästan enbart av personer i åldern 18–65 år. Användandet av Linkedin är särskilt stort bland tjänstemän, där närmare 6 av 10 har använt Linkedin under det senaste året.

Män och kvinnor på sociala medier

Lika många män som kvinnor använder sociala medier. Fler män än kvinnor har under året använt Youtube, Twitter, Reddit och Twitch. Betydligt fler kvinnor än män har använt Instagram och Pinterest.

Roblox

Roblox används nästan enbart av de allra yngsta, 10-talisterna. Bland dem är däremot användandet stort – drygt 6 av 10 har använt Roblox under året och nästan 3 av 10 använder Roblox dagligen

Läs hela rapporten!

Om du vill läsa mer rekommenderar vi följande kapitel från Svenskarna och internet 2022:

Vill du ta del av alla diagram och information? Här kan du läsa hela rapporten Svenskarna och internet 2022 om digitaliseringen av Sverige och våra digitala liv. Rapporten går att läsa direkt på nätet eller ladda hem som PDF.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om Internetstiftelsens olika satsningar som exempelvis Internetkunskap, Internetmuseum och rapporten Svenskarna och internet.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn